Nikko tank (Chrome 5. This X1.0 bag ON) master peefjg5884-New toy